نوین رنده جهان
ارسال يک پيام

پست الکترونيکي بايد حاوي 20 علامت . پيام شما مي تواند نمي تواند بيش از 2000 کاراکتر
آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
درست است نه ميدان
درست است نه ميدان

نوین رنده جهان

نشانی

ايران, آذربایجان شرقی,   تبريز, تبریز-جادهتهران کیلو متر17روبروی دارو سازی دانا

مدیرعامل

شخص مسئول

Internet

Site http://1504.ir.all.biz
پيام ارسال نامه الکترونيکي

نوین رنده جهان

تولید کنند انواع دستکاهای نجاری--اره زاویه خور تا برش 3.80-هفت کاره نجاری-سمباده دیسکی با مکنده-کف رنده تا سایز60سنت طول صفحه2.70-سه کاره نجاری با دور کن-یرز نجاری 4سرعتبا ابغاده صحیه 100.120سانتمتر
 

توضيحات

نوین رنده جهان. تمام اطلاعات در مورد نوین رنده جهان در   تبريز (ايران).